baner

Sprzedaż, dzierżawa

14.09.2021 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Osiniec

08.03.2022 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Jankowo Dolne

10.10.2022 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Zdziechowa

14.03.2023 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kosiarki stanowiącej własność Gminy Gniezno

25.04.2023 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Jankowo Dolne

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła