baner

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY GNIEZNO

OGŁOSZENIE O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CIEPŁE MIESZKANIE NA TERENIE GMINY GNIEZNO

Gmina Gniezno ogłasza, iż od dnia 26 lipca 2023 roku, rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Gniezno dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym, zlokalizowanego na terenie Gminy Gniezno.

W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej, niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Gniezno.

Beneficjent końcowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, jednak nie później niż do 14 listopada 2023 roku jest zobowiązany do przedłożenia Gminie Gniezno końcowego rozliczenia realizacji przedsięwzięcia, przy czym nabór wniosków trwa do 15.09.2023 roku, a umowy z beneficjentami końcowymi będą zawierane do 30.09.2023 roku.

Wnioski należy składać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych – pokój nr 9 lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

Telefon kontaktowy: 61 424 57 66

Załącznik - regulamin programu

Załącznik - wzór wniosku

Załącznik - wzór wniosku o płatność

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła