baner1

baner2

baner3

baner4

Kurenda - informacja dotycząca wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa

OŚR. 618.4.2024

KURENDA

Wójt Gminy Gniezno przekazuje do wiadomości pisma informacyjne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie nr PB-BZ.58.7.2024 i PB-BŻ.520.907.2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku (data wpływu 6.06.2024 r.)
w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz o obowiązujących wymaganiach weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik:

Pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii (pdf)

 logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła