baner1

baner2

baner3

baner4

Komunikat dla beneficjentów programu Czyste Powietrze

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami na temat realizacji wypłat z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że finansowanie programu „Czyste Powietrze” i ciągłość jego realizacji są zagwarantowane podjętymi w ostatnim czasie decyzjami i działaniami. Jeszcze przez jakiś czas mogą występować opóźnienia w przekazywaniu środków, ale każda płatność dla beneficjentów zostanie zrealizowana.

W tym celu z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) uruchomiono już 200 mln zł na realizację najpilniejszych potrzeb programu. W ciągu najbliższych dni pieniądze te trafią – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – do beneficjentów „Czystego Powietrza” oraz wykonawców działających w ramach 2) i 3) części programu (prefinansowanie prac). Równolegle przygotowywane są kolejne wypłaty w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wdrażający program „Czyste Powietrze”, wypracowały także systemowe rozwiązanie, które zagwarantuje niezakłóconą ciągłość programu. Do tego ma przyczynić się włączenie do budżetu „Czystego Powietrza” – obok pieniędzy z KPO – środków unijnych z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko).

czyste_powietrze

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła