baner1

baner2

baner3

baner4

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert - program profilaktyki osteoporozy

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Gniezno na lata 2023-2025"

logo

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła