Konsultacje społeczne

 

31.07.2020 r.       

Ogłoszenie o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Gniezno       Załącznik do ogłoszenia       Ankieta konsultacyjna

31.08.2020 r.

05.10.2020 r.

Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy miejscowości        Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych

 

 

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła