baner1

baner2

baner3

baner4

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Gniezno

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 23 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXV sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 23 kwietnia 2024 r. godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXV sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 26 marca 2024 r. godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXIV sesję Rady Gminy Gniezno

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 26 marca 2024 r. godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXIV sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 25 marca 2024 r. godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Informacja Przewodniczącego GKRPA o planie wydatków na 2024 r.
2. Stan zaawansowania prac związanych z budową hali sportowej w Goślinowie.
3. Omówienie projektów uchwał na LXXIV sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 27 lutego 2024 r. godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1.Etapy realizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gniezno na podstawie opracowanej koncepcji.
2. Omówienie projektów uchwał na LXXIII sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 27 lutego 2024 r. godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXIII sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 26 lutego 2024 r. godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Spotkanie z Kierownikiem Klubów Seniora - informacja nt. działalności w 2023 r. wraz z analizą poszczególnych kosztów (w tym informacja o ilości seniorów uczestniczących w programie, formach aktywności, ilości
pracowników obsługujących kluby) oraz plan działalności Klubów na 2024 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXXIII sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 23 stycznia 2024 r. godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2023 r.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 23 stycznia 2024 r. godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2023 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 22 stycznia 2024 r. godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXXII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2023 r.

Komisja Rewizyjna - 16 stycznia 2024 r. godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Temat posiedzenia:
1. Analiza dotycząca wszystkich wydatków pośrednio i bezpośrednio związanych z przebudową drogi gminnej ul. Osiedle Zamkowe i Osiedle Herbowe w miejscowości Osiniec.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 20 grudnia 2023 r. godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2024 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Gniezno.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 r.

Komisja Rewizyjna - 19 grudnia 2023 r. godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Temat posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Gniezno na 2024 r.,w tym zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 19 grudnia 2023 r. godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Inwentaryzacja hydrantów znajdujących się na terenie Gminy Gniezno - wykaz miejscowości, sprawność hydrantów. Spotkanie z prokurentem PWiK.
2. Omówienie projektów uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Gniezno.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 18 grudnia 2023 r. godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektu budżetu na 2024 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXXI sesję Rady Gminy Gniezno.
3. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 r.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 29 listopada 2023 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Propozycje stawek podatkowych na 2024 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXX sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 28 listopada 2023 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2022 r.
2. Informacja o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2022 r.
3. Informacja na temat wydanych warunków zabudowy w 2022 r.
4. Koszty odśnieżania dróg w 2022 r.
5. Analiza stawek podatkowych na 2024 r.
6. Omówienie projektów uchwał na LXX sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 27 listopada 2023 r. godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1.  Omówienie stawek podatkowych na 2024 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXX sesję Rady Gminy Gniezno

Komisja Rewizyjna - 15 listopada 2023 r. godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Temat posiedzenia:
1. Analiza kosztów związanych z prowadzeniem Żłobka w Zdziechowie po zrealizowaniu projektu pod nazwą: „Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców", tj. od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 24 października 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXIX sesję Rady Gminy Gniezno.

Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 23 października 2023 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1) omówienie projektów uchwał na LXIX sesję Rady Gminy Gniezno,
2) około godz. 13.15 posiedzenie wyjazdowe - cz. II - ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 23 października 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno. Tematy posiedzenia:
1. Informacja ogólna o pracy GOPS, formach oferowanej pomocy wraz ze szczegółowym omówieniem jednej z form pomocy.
2. Omówienie projektów uchwał na LXIX sesję Rady Gminy Gniezno.

27 września 2023 r. odbędą się posiedzenia Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego:
1) godz. 11.15 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno - Omówienie projektów uchwał na LXVIII sesję Rady Gminy Gniezno,
2) godz. 12.00 posiedzenie wyjazdowe - Ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw.

26 września 2023 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Ściągalność podatków i opłat za pierwsze półrocze 2023 r.
2. Informacja na temat ulg i umorzeń podatkowych za pierwsze półrocze 2023 r.
3. Omówienie projektów uchwał na LXVIII sesję Rady Gminy Gniezno.

26 września 2023 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.
Tematy posiedzenia:
1. Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych i Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie celem uzyskania od dyrektorów informacji o planowanych w nowym roku inwestycjach i zakresie prac inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w roku 2024.
2. Omówienie projektów uchwał na LXVIII sesję Rady Gminy Gniezno.

20 września 2023 r. godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia:
1. Koszty związane z obsługą ochrony sygnalistów począwszy od zawarcia umowy przez Wójta Gminy Gniezno w dniu 29.12.2021 r.

7 września 2023 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Skarga Pana E.K. na Wójta Gminy Gniezno.
2. Skarga Pana W.H. na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

1 września 2023 r. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej: Wizytacja szkół i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego.
1. godz. 8.15 - Szczytniki Duchowne,
2. godz. 9.00 - Jankowo Dolne,
3. godz. 9.45 - Goślinowo,
4. godz. 10.30 - Pyszczyn,
5. godz. 11.30 - Modliszewko,
6. godz. 12.15 - Zdziechowa (szkoła podstawowa i przedszkole),
7. godz. 13.15 - Mnichowo.

27 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia:
1. Analiza zaciąganych zobowiązań finansowych Gminy Gniezno w latach 2018-2022, w tym:
- emisja obligacji,
- zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- wysokość odsetek i prowizji związanych z w/w operacjami.

26 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 r.

26 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Gniezno.

26 czerwca 2023 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Informacja Skarbnika Gminy na temat posiadanych przez gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 r.
3. Omówienie projektów uchwał na LXVI sesję Rady Gminy Gniezno.

26 maja 2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 r.
2. Skierowanie wniosku do Rady Gminy Gniezno w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

25 maja 2023 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Skarga Pana E.K. na Wójta Gminy Gniezno.

22 maja 2023 r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz  Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXV sesję Rady Gminy Gniezno.

22 maja 2023 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza siatki połączeń związanych z dowozem uczniów do szkół na terenie Gminy Gniezno.
2. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie o zakresie działań zrealizowanych w 2022 r. oraz o działaniach podjętych w 2023 r.
3. Omówienie projektów uchwał na LXV sesję Rady Gminy Gniezno.

19 maja 2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2022 r.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.

11 maja 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1.Omówienie propozycji zmian Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno.

24 kwietnia 2023 r. godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXIV sesję Rady Gminy Gniezno.

24 kwietnia 2023 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Wspólne posiedzenie Komisji z Dyrektorami placówek oświatowych - informacja Dyrektorów dot. arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2023/2024.
2. Omówienie projektów uchwał na LXIV sesję Rady Gminy Gniezno.

20 kwietnia 2023 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Skarga na Wójta Gminy Gniezno jako administratora obiektu „Orlik" w Mnichowie

5 kwietnia 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Skarga na Wójta Gminy Gniezno jako administratora obiektu „Orlik” w Mnichowie

29 marca 2023 r. (środa) o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Posiedzenie komisji z udziałem zaproszonych przedstawicieli OSP z terenu gminy Gniezno (Modliszewo, Strzyżewo Smykowe, Mnichowo, Zdziechowa) oraz pracownika UG Gniezno - omówienie min. kosztów utrzymania OSP zestawienie wydatków poszczególnych jednostek, zapotrzebowanie na 2023 r.
2. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2022 r.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa PPOŻ na terenie gminy oraz ocena stanu infrastruktury z tym związanej - sprawozdanie.
4. Omówienie projektów uchwał na LXLIII sesje Rady Gminy Gniezno.

27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXLIII sesje Rady Gminy Gniezno

27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza potrzeb lokalowych Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie.
2. Informacja Przewodniczącego GKRPA o planie wydatków na 2023 r.
3. Omówienie projektów uchwał na LXLIII sesje Rady Gminy Gniezno.

22 marca 2023 r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Wizja lokalna dróg będących przedmiotem wniosków o przejęcie przez Gminę Gniezno.

13 marca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Temat posiedzenia:
1. Analiza zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Gniezno w 2022 r.

13 marca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Analiza przejmowania dróg przez Gminę Gniezno.

2 marca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycj. Tematy posiedzenia:
1. Skarga na sposób wyboru przez Wójta Gminy Gniezno przewoźnika publicznego transportu zbiorowego.
2. Skarga na działalność Wójta Gminy Gniezno dot. decyzji o warunkach zabudowy.

23 lutego 2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Analiza przejmowania dróg przez Gminę Gniezno.

21 lutego 2023 r. o godz. 9.30 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXII sesję Rady Gminy Gniezno.

20 lutego 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia:
1. Analiza wydatków Gminy Gniezno na przewozy zamknięte w latach 2018-2022, w tym:
- analiza zawartych umów,
- procedur zamówień publicznych,
- realnie poniesionych kosztów.

20 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Spotkanie z Kierownikiem Klubów Seniora - informacja nt. działalności w 2022 r. wraz z analizą poszczególnych kosztów (w tym informacja o ilości seniorów uczestniczących w programie, formach aktywności, ilości pracowników obsługujących kluby) oraz plan działalności Klubów na 2023 r.
2. Omówienie projektów uchwał na LXII sesję Rady Gminy Gniezno.

16 lutego 2023 r. o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.  Temat posiedzenia:
1. Opracowanie projektu zmiany Statutu Gminy Gniezno.

13 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Pakiety rolnośrodowiskowe, pakiet dotyczący zachowania użytków przyrodniczych - w ramach każdego pakietu zostaną omówione warianty rolnośrodowiskowe wraz z cennikiem dopłat dla rolników – spotkanie z ekspertami (jak można ubiegać się o pakiety i jakie związane z nimi będą dopłaty).

24 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2023 r.
2. Analiza dotycząca prywatnych dróg znajdujących się na terenie Gminy Gniezno:
- wykaz dróg z podziałem na miejscowości, numery działek oraz długości dróg znajdujących się na terenie Gminy Gniezno, a należących do prywatnych właścicieli,
- ilość wniosków składanych przez właścicieli dróg w sprawie przejęcia ich przez Gminę Gniezno.

23 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXI sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 r.
3. Informacja dotycząca ewentualnego wystąpienia plagi szczurów na terenie Gminy Gniezno. 

23 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXI sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2022 r.

23 stycznia 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LXI sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2022 r.
3. Informacja Urzędu Gminy o zaawansowaniu prac związanych z remontem obiektu szkolno-przedszkolnego w Szczytnikach Duchownych.

4 stycznia 2023 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematy posiedzenia:
1. Petycja w sprawie wykonania chodnika przy drodze Szczytniki Duchowne - Wierzbiczany.
2. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
3. Petycja w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.

20 grudnia 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LX sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2023 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.

19 grudnia 2022 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LX sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.

19 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LX sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2023 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 r.

15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza budżetu na 2023r. w tym zapoznanie się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2022r.

3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r.

21 listopada 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LIX sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

21 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LIX sesję Rady Gminy Gniezno.

17 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia wyjazdowego:
1.Realizacja inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych. Stan zaawansowania rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Gniezno.

9 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej (kontynuacja posiedzenia z dnia 8 listopada). Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku.

8 listopada 2022 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza kosztów związanych z prowadzeniem Żłobka w Zdziechowie po zrealizowaniu projektu pod nazwą: „Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców”.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku.

8 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wznowienie obrad z dn. 27.09) Temat posiedzenia:
1. Wykaz uchwał unieważnionych przez Wojewodę w latach: 2019-2021 wraz z rozstrzygnięciem spraw.

27 października 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Gniezno.

26 października 2022 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał na LVII sesję Rady Gminy Gniezno.

24 października 2022 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LVII sesję Rady Gminy Gniezno.

24 października 2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Informacja ogólna o pracy GOPS, formach oferowanej pomocy wraz ze szczegółowym omówienie jednej z form pomocy.
2. Informacja Wójta o planowanych zadaniach i stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych świetlic wiejskich.
3. Omówienie projektów uchwał.

18 października 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Skarga na Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

6 października 2022 r. godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia wyjazdowego:
1. Ocena stanu bezpieczeństwa PPOŻ na terenie gminy oraz ocena stanu infrastruktury z tym związanej.
2. Ocena stanu utrzymania dróg i czystości na terenie gminy.
3. Dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw, zaśmiecenie rowów przydrożnych.
4. Ocena stanu oznakowania drogowego i jego zapotrzebowania.
Posiedzenie Komisji rozpocznie się o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Gniezno. Remizy strażackie będą wizytowane w następującej kolejności: Strzyżewo Smykowe, Modliszewo, Zdziechowa, Mnichowo, natomiast pozostałe tematy posiedzenia będą realizowane miedzy przejazdami do poszczególnych jednostek OSP.

27 września 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia:
1. Wykaz uchwał unieważnionych przez Wojewodę w latach: 2019-2021 wraz z rozstrzygnięciem spraw.

26 września 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1.Analiza wykonania budżetu za I Półrocze 2022 roku i zadań rzeczowych za 2022 rok.
2. Ściągalność podatków i opłat za pierwsze półrocze 2022 r.
3.Informacja na temat ulg i umorzeń podatkowych za pierwsze półrocze 2022 r.
4. Omówienie projektów uchwał na LV sesję Rady Gminy Gniezno.

26 września 2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem uzyskania od dyrektorów informacji o planowanych w nowym roku inwestycjach i zakresie prac inwestycyjnych niezbędnych realizacji w roku 2023.
2. Informacja Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie o bieżącej działalności placówki.
3. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.
4. Omówienie projektów uchwał na LV sesję Rady Gminy Gniezno

31 sierpnia 2022 r. o godz. 8.15 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej: wizytacja szkół i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego
1. godz. 8.15 - Mnichowo,
2. godz. 9.00 - Obora,
3. godz. 9.45 - Zdziechowa (szkoła podstawowa i przedszkole),
4. godz. 11.00 - Modliszewko,
5. godz. 11.45 - Pyszczyn,
6. godz. 12.30 - Goślinowo,
7. godz. 13.15 - Jankowo Dolne,
8. godz. 14.00 - Szczytniki Duchowne.

26 sierpnia 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

5 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji LIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniezno

14 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji LIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniezno

30 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Gniezno

28 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1. Wizytacja świetlic wiejskich.

27 czerwca 2022 r.  o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2021.
2. Informacja Skarbnika Gminy na temat posiadanych przez gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia.
3. Omówienie projektów uchwał na LII sesję Rady Gminy Gniezno.

21 czerwca 2022 r.  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza wyników kontroli finansowej obejmującej rok 2020, a w miarę potrzeb inne lata, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/46/2021 z dnia 27.04.2022r. oraz sposób realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Gminy Gniezno lub przyczynach ich niewykonania.
2. Kontrola finansowa w formie opisowej Przedszkola w Zdziechowie.
3. Kontrola działania oraz kontrola wydatków Biblioteki Gminnej w Zdziechowie.

21 czerwca 2022 r.  o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 r.
3. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2021 r.
4. Informacja o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

15 czerwca 2022 r. o godz. 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Ocena stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy.

26 maja 2022 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się LI Sesja Rady Gminy Gniezno

24 maja 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Wniosek do RIO o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno - c.d.

24 maja 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na LI sesję Rady Gminy Gniezno.

23 maja 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Obiekty sportowe i place zabaw; informacja UG dot. stanu bezpieczeństwa i stanu technicznego (w tym wpisy do książek obiektów).
2. Omówienie projektów uchwał na LI sesję Rady Gminy Gniezno.

17 maja 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gniezno.

12 maja 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 rok.
2. Wniosek do RIO o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gniezno.

29 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Transport zbiorowy na terenie Gminy Gniezno - kierunki rozwoju, analiza aktualnej siatki połączeń autobusowych na terenie gminy, możliwość opracowania kompleksowej oferty siatki połączeń na terenie całego obszaru gminy przez jednego przewoźnika, możliwość zintegrowanej komunikacji z rowerem miejskim.

26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza przejmowanych dróg w latach 2019-2021 i kosztów z tym związanych:
- ilość dróg w kilometrach,
- wykaz dróg z podziałem na miejscowości,
- ilość składanych wniosków przez mieszkańców.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021 r.

26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Gniezno.

/POSIEDZENIE ODWOŁANE, ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE/ 5 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza przejmowanych dróg w latach 2019-2021 i kosztów z tym związanych:
- ilość dróg w kilometrach,
- wykaz dróg z podziałem na miejscowości,
- ilość składanych wniosków przez mieszkańców

4 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1. Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia założeń dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2022/2023.

31 marca 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Gniezno

30 marca 2022 r. o godz. 8.10 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematy posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.
Kanał YouTube Gmina Gniezno (link)

29 marca 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
1. Posiedzenie Komisji z udziałem zaproszonych przedstawicieli OSP z terenu Gminy Gniezno (Modliszewo, Strzyżewo Smykowe, Mnichowo, Zdziechowa) oraz pracownika UG Gniezno: omówienie min. kosztów utrzymania OSP, zestawienie wydatków poszczególnych jednostek, zapotrzebowanie na 2022 r., sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2021.

29 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Gniezno.

28 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w roku 2021.
3. Informacja Przewodniczącego GKRPA o planie wydatków na 2021 r.

14 marca 2022 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematy posiedzenia:
1. Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.

24 lutego 2022 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektu uchwały na XLVI sesję Rady Gminy Gniezno.

22 lutego 2022 r. godz. 13.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza potrzeb remontowych Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.

22 lutego 2022 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Gniezno.

21 lutego 2022 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza sprawozdań dot. funkcjonowania w roku 2021 hal sportowych w Zdziechowie i Jankowie Dolnym - grafik wykorzystania hali (odpłatne i bezpłatne udostępnienia hali).
2. ,,Orlik" w Mnichowie (stan techniczny, wykorzystanie, zakres działalności). Koszty utrzymania.
3. Omówienie projektów uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Gniezno.

31 stycznia 2022 r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1.Analiza wydanych decyzji przez Wójta Gminy Gniezno dotyczących opłat adiacenckich w latach 2019-2021 z uwzględnieniem:
- podziału na lata: 2019, 2020, 2021,
- podziału decyzji na charakter działań,
- ilości wydanych decyzji w poszczególnych latach,
- ilości odwołań do SKO wraz z rozstrzygnięciem sprawy,
- wskazania jak obliczać wysokość opłaty adiacenckiej,
- wskazania, czy istnieją miejsca w Gminie Gniezno, gdzie opłata adiacencka mogła zostać naliczona, ale decyzja w przedmiotowej sprawie nie została wydana,
- wskazania liczby wniosków z prośbą o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie opłaty adiacenckiej.

25 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLV sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Informacja o systemie remontów dróg w Gminie Gniezno na lata następne.

24 stycznia 2022 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Zapoznanie ze stanem zaawansowania prac budowlanych budynku szkolno-przedszkolnego Jankowie Dolnym.
2. Informacja Urzędu Gminy o zaawansowaniu prac związanych z modernizacją kuchni-stołówki SP w Zdziechowie

21 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Gniezno

14 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczegooraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Analiza wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego w Lubochni.
2. Omówienie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Gniezno.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na 2022r.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 2022r.

13 grudnia 2021 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 2022 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Gniezno.

9 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 15 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania do wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej (wznowienie obrad z dnia 30 listopada):
1. Analiza budżetu na 2022 r. w tym zapoznanie się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2021 r.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

3 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie sie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plan posiedzenia:
1. Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych.
2. Petycja mieszkańców sołectwa Zdziechowa o podjęcie rozmów przez Wójta Gminy Gniezno z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Gnieźnie celem uruchomienia czterech kursów autobusowych do miejscowości Zdziechowa w soboty oraz zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Gniezno na ten cel.

30 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza stanu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gniezno:
- zestawienie wszystkich zrealizowanych inwestycji w latach 2019 - koniec II kw. 2021,
- lista wszystkich posiadanych i mających ważność pozwoleń i dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Gniezno,
- analiza planowanych inwestycji drogowych w latach 2021-2023 (wg priorytetów wraz z ich uzasadnieniem).
2. Analiza budżetu na 2022 r. w tym zapoznanie się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2021 r.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

25 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Gniezno.

22 listopada 2021 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Gniezno

22 listopada 2021 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Analiza złożonych wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gniezno.

15 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plan posiedzenia:
1. Skarga na bezczynność Wójta Gminy Gniezno.

28 października 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Gniezno.

28 października 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.
Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały na XLII sesję Rady Gminy Gniezno

28 października 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plan posiedzenia:
1. Wniosek o poparcie do Rządu RP, Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK SA na 2022 r. w sprawie poparcia rewitalizacji przez Rząd RP i PKP PLK SA linii kolejowej nr 281 z przystankami kolejowymi i dworcami na odcinku Gniezno - Więcbork - Chojnice.
2. Petycja w sprawie budowy kanalizacji w dzielnicy Piekary w Gnieźnie i we wsi Piekary oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 190.
3. Skarga na bezczynność Wójta Gminy Gniezno.

26 października 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XLII sesję Rady Gminy Gniezno.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za pierwsze półrocze 2021 r.
3. Ocena ściągalności podatków i opłat.
4. Informacja na temat ulg i umorzeń podatkowych.

22 października 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Plan posiedzenia:
1. Wniosek o poparcie do Rządu RP, Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK SA na 2022 r. w sprawie poparcia rewitalizacji przez Rząd RP i PKP PLK SA linii kolejowej nr 281 z przystankami kolejowymi i dworcami na odcinku Gniezno - Więcbork - Chojnice

4 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Plan posiedzenia:
1. Przedstawienie propozycji Ochotniczych Straży Pożarnych do projektu budżetu Gminy Gniezno na 2022 r.

28 września 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza wydatków bieżących Gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w porównaniu z okresem od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
2. Kontrola finansowa w formie opisowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem.
3. Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont - wykonanie nakładki bitumicznej.

27 września 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na XLI sesję Rady Gminy Gniezno.

13 września 2021 r. godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem uzyskania od dyrektorów informacji o planowanych w nowym roku inwestycjach i zakresie prac remontowych niezbędnych do realizacji w 2022 r.
2. Informacja dyrektorów placówek oświatowych o zakresie prowadzonego przez ich placówki żywienia uczniów, w tym ilości pracowników kuchni, warunkach pracy pracowników, ilości dzieci korzystających z żywienia, planach i perspektywach żywienia w br. szkolnym.
3. Analiza informacji przedstawionych KOKSiPS

2 września 2021 r.  o godz. 12.40 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały na XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno

31 sierpnia 2021 r. o godz. 8.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej: Wizytacja szkół i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego
1. godz. 8.00 - Mnichowo,
2. godz. 8.45 - Szczytniki Duchowne,
3. godz. 9.30 - Jankowo Dolne,
4. godz. 10.15 - Goślinowo,
5. godz. 11.00 - Pyszczyn,
6. godz. 11.45 - Modliszewko,
7. godz. 12.30 - Zdziechowa (szkoła podstawowa i przedszkole),
8. godz. 13.45 - Obora

30 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XL sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno

30 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Plan posiedzenia:
1. Godz. 9.00 - Oczyszczalnia Ścieków w Jankowie Dolnym,
2. Godz. 9.45 - Oczyszczalnia Ścieków w Łabiszynku,
3. Godz. 10.30 - Stacja Uzdatniania Wody w Modliszewku,
4. godz. 11.15 - Urząd Gminy Gniezno:
- omówienie stanu zaawansowania opracowania koncepcji rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Gniezno,
- omówienie realizacji inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Gniezno,
- omówienie sposobu kontroli hydrantów na terenie Gminy Gniezno.

19 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Gniezno.

19 lipca 2021 r. godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Kontrola finansowa w formie opisowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w porównaniu z 2019 rokiem.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniezno absolutorium.

16 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Omówienie materiałów na XXXIX sesję Rady Gminy Gniezno.

14 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Tematy posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
2. Omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Gniezno.

29 czerwca 2021 r. godz. 13.00 w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:
- wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.
2. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno w czasie pandemii COVID19, w tym:
- prowadzone procedury w UG w związku z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniezno,
- koszty związane z wdrażaniem zmian w związku z funkcjonowaniem urzędu.

24 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Gniezno.

22 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym za pomocą oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. Zapoznanie się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Transmisja na kanale YouTube Gminy Gniezno https://www.youtube.com/channel/UCespsW6zcbEvS4BbzGDOhfQ
Posiedzenie będzie kontynuowane 24 czerwca 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno.

22 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Gniezno.

21 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
2. Informacja Skarbnika Gminy na temat posiadanych przez gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia.
3. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Gniezno.

17 czerwca 2021 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w sprawie propozycji lokalizacji PSZOK:
godz. 8.00 - Lulkowo
około godz. 9.00 - Wola Skorzęcka

15 czerwca 2021 r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej - wizja lokalna dróg gminnych w miejscowościach:
godz. 12.00 - Braciszewo, około godz. 12.45 - Zdziechowa, około godz. 13.30 - Dębówiec,
przy współudziale osób zainteresowanych oraz przedstawicieli Wójta Gminy Gniezno

28 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w temacie "Analiza dokumentacji następujących zadań:
- wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.

27 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Gniezno

24 maja 2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w temacie: Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Gniezno.

24 maja 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w temacie: Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Gniezno.

24 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.Tematy posiedzenia:
1.Rozwój pszczelarstwa w Gminie Gniezno- możliwości i zagrożenia- rozmowa z pszczelarzem Maciejem Smarujem i Kierownikiem Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rafałem Skweresem
- "Pszczelarstwo staje się modne, zajmuje się nim coraz więcej ludzi. Czy z hodowli pszczół można się utrzymać?"
- W jaki sposób Gmina Gniezno wspomaga ochronę owadów zapylających.
2. Omówienie i opiniowanie uchwał - XXXVII sesji.

21 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w temacie: Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.Z. z dnia 15 lutego 2021 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

18 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenia:
1. CD. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
2. CD. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
3. Sformułowanie wniosku wniosku do Rady Gminy Gniezno o udzielenie absolutorium organowi wykonawczemu

11 maja 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematy posiedzenie:
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
2. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
3. Analiza stopnia zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych Gminy Gniezno osobom ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej - kontynuacja tematy z poprzedniego posiedzenia.

11 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego:
1) godz. 9.00 - Modliszewko - odpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniezno - dz. 81 Modliszewko
2) około godz. 11.00 - Dalki - koncepcja budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w miejscowości Dalki
Posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego z 11.05.2021 r. będzie kontynuowane w trybie zdalnym w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 9.00

10 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w następujących tematach:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i stanie technicznym obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy Gniezno (w tym wpisy do książek obiektów).
2. Sprawozdanie z działalności ORLIK-a w Mnichowie (koszty, zakres działań, wykorzystanie boiska).
3. Rozmowa z Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie na temat planów i bieżącej działalności biblioteki:
- ilość woluminów księgozbioru,
- ilość wypożyczeń w tygodniu z podziałem na uczniów i osoby dorosłe,
- ilość osób na stałe zapisanych w bibliotece korzystających z  wypożyczeń,
- plan przedsięwzięć do realizacji w bieżącym roku.

26.04.2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy Gniezno.

26.04.2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał XXXVI Sesji Rady Gminy Gniezno.

26.04.2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Analiza zaleceń z wyjazdowego posiedzenia Komisji przeprowadzonego w 2020 r. dot. oceny czystości i bezpieczeństwa placów zabaw.
2. Przedstawienie wniosków z wyjazdowego posiedzenia dot. sprawdzenia stanu zabezpieczenia nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Strzyżewo Smykowe i OSP Mnichowo.
3. Omówienie projektów uchwał XXXVI esji Rady Gminy Gniezno.

20 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza stopnia zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych Gminy Gniezno osobom ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
- spełnienie wymogów ustawy obowiązującej od 20 września 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ujęciu urzędu jednostki oraz jednostek podległych,
- analiza planowanych działań Wójta mających na celu wyeliminowanie ewentualnych barier (zakres rzeczowy oraz harmonogram działań).
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

29.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia założeń dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2021/2022.

24.03.2021 r. (wtorek) o ogdz. 9.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem obrad będzie: Kontrola realizacji budowy oświetlenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r., a w szczególności:
- ilość przewidzianych projektów,
- ilość przygotowanych projektów, a niezrealizowanych,
- koszty związane z budową oświetlenia,
- koszty za oświetlenie.

23.03.2021 r. (wtorek) o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematy posiedzenia:
1. Ocena stanu zabezpieczenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz omówienie rozbudowy strażnicy w Strzyżewie Smykowym
2. Ocena stanu zabezpieczenia nowego wozu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu Iveco w Mnichowie; ocena stanu bezpieczeństwa ppoż. na terenie gminy oraz ocena stanu infrastruktury z tym związanej.
Posiedzenie wyjazdowe – sprawozdanie.

22.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia: Omówienie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Gniezno.

22.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenie będzie omówienie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Gniezno.

15.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w 2020 r. Informacja Wójta o planowanych zadaniach i stopniu realizacji zaleceń z wizytacji świetlic wiejskich w 2020 r.
2. Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o planowanych wydatkach na 2021 r.

26.02.2021 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Proponowany porządek obrad:
1. Petycja Pana A.R. z dnia 14 grudnia 2020 r.
2. Petycja Pana P.S. z dnia 14 grudnia 2020 r.
3. Petycja Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 16 stycznia 2021 r.
4. Informacja o wycofaniu petycji Pana K.K.
5. Skarga Pana M.Z. na Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym

23 lutego 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Działalność OSP na terenie Gminy Gniezno w 2020 r. oraz analiza potrzeb na lata 2021-2023.
2. Omówienie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno.
UWAGA: posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego będzie kontynuowane dnia 25.02.2021 o godz. 12.00

22 lutego 2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
1. Zapoznanie ze stanem zaawansowania prac związanych z rozstrzygnięciem przetargu na budowę obiektu szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym
2. Omówienie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno

22 lutego 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r.
2. Ilość wydanych warunków zabudowy w 2020 r.
3. Ilość miejscowych planów uchwalonych w 2020 r. oraz planowanych na 2021 r.
4. Omówienie projektów uchwał na XXXIV sesję Rady Gminy Gniezno

15 lutego 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia:
Spotkanie z Prezesem oddziału PTTK w Gnieźnie oraz przedstawicielem Wydziału Promocji i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dot. możliwości rewitalizacji szlaków turystycznych, tras rowerowych biegnących na obszarze gminy Gniezno

28 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Temat posiedzenia:
1. Petycja - list otwarty pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r.

26 stycznia 2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza kosztów dotyczących promocji Gminy Gniezno w 2020 r. w stosunku do 2019 r., w tym m.in.:
- zestawienie zrealizowanych zadań w ramach działu 750, rozdziału 75075 oraz rozdziału 75095 - paragrafy 4210 oraz 4300 (lista zrealizowanych zadań, uzasadnienie ich realizacji, wskazanie efektów rzeczowych, ilościowych, jakościowych),
-  współpraca Gminy Gniezno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami w zakresie działań o charakterze promocyjnym,
- realizacja innych zadań pozabudżetowych (bez zaangażowania środków budżetowych), nie ujętych w powyższych dz./rozdz., mających charakter promocyjny.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

25 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Temat posiedzenia:
1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2020 r.
2. Omówienie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno

25 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Temat posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno
2. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2020 r.

25 stycznia 2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Temat posiedzenia: Omówienie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Gniezno

21 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej poświęcone planowanym zmianom w sieci szkół i placówek oświatowych Gminy Gniezno

13 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:

   - o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gniezno na 2021 rok,

   - o projekcie WPF Gminy Gniezno na lata 2021 – 2030,

   - o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno w roku 2021.

3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2021 r.

4. Zakończenie posiedzenia.

4 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Gniezno na 2021 r.  - posiedzenie odwołane

29.12.2020 r. (tj. wtorek) o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie planu pracy na 2021 r.

3. Rozpatrzenie petycji Pana A. Rakoczy.

4. Rozpatrzenie petycji Pana P. Sterkowskiego.

5. Zakończenie posiedzenia.

28.12.2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11.00 w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.

3. Omówienie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Gniezno.

4. Zakończenie posiedzenia.

28.12.2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

28.12.2020 r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

Proponowane tematy posiedzeń:

1. Omówienie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Gniezno

2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2020 r.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.

W dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 14.00 wznowione zostanie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym za pomocą aplikacji do wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Analiza realizacji dowozu uczniów do szkół w roku 2019/2020 - kontynuacja tematu z poprzedniego posiedzenia.

3. Analiza projektu budżetu Gminy Gniezno na 2021 r.

4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 r.

25 listopada 2020 r. (tj. środa) o godzinie 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w celu omówienia projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Gniezno.

24 listopada br. (tj. wtorek) o godz. 13.00 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 2 listopada 2020 r.
3. Omówienie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Gniezno.
4. Dyskusja w sprawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gniezno w roku szkolnym 2019/2020.
5. Zapytania i wolne głosy.

24 listopada 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie 9.30 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w celu omówienia projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Gniezno.

18 listopada 2020 r. (tj. środa) o godz. 12.30 odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku z petycją w sprawie oświetlenia na drodze gminnej na osiedlu Akacjowym w m. Osiniec

16 listopada br. (poniedziałek) o godz. 12.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Pożytku Publicznego w sprawie omówienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2020 roku.

W celu omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Gniezno, 3 listopada br. (tj. wtorek) o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Pożytku Publicznego.

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej zostały odwołane w związku z pandemią i przesunięciem terminu sesji Rady Gminy Gniezno.
Nowe planowane terminy posiedzeń w trybie zdalnym:
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - 2 listopada 2020 r. godz. 13.30,
- Komisja Rewizyjna - 4 listopada 2020 r. godz. 12.30.

W dniu 26.10.2020 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematem będzie:
1) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Gniezno, 
2) informacja ogólna o pracy GOPS, formach oferowanej pomocy wraz ze szczegółowym omówienie jednej z form pomocy,
3) sprawy bieżące.

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno w sprawie:
- oceny realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.,
- analizy realizacji dowozu uczniów do szkół w roku 2019/2020.

6 października 2020 r. godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w sprawie omówiona dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Mnichowo.

W dniu 05.10.2020 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w celu omówienia planowanych zadań do realizacji z ich własnych budżetów oraz z budżetu gminy w 2021 r.

W dniu 02.10.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły w Jankowie Dolnym

W dniu 28.09.2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Tematem posiedzenia będzie konsultacja projektu przedszkola w Jankowie Dolnym ze specjalistami (projektant, straż pożarna, nadzór budowlany, sanepid, dyrektor szkoły)

W dniu 28.09.2020 r. o godz.12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem będzie analiza realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno w 2019 r., w tym:
- analiza protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej z czerwca 2019 r. jako wstęp do omawianej tematyki,
- ilość punktów do odbioru śmieci,
- kształtowanie się stawek za odpady,
- ilość nieuregulowanych należności z tego tytułu,
- uszczelnienie systemu gospodarki odpadami.

W dniu 22 września br. (wtorek) o godz.10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Porządek obrad:
1.Przedstawienie problemów komunikacyjnych na Dalkach przez pana Jana Dębca, przedstawiciela Stowarzyszenia "Gniezno Bliżej".
2. Omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 24.09.2020 r.

W dniu 21 września br. (poniedziałek) o godz.8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej.Tematem posiedzenia będzie:

1) przyjęcie protokołów posiedzeń komisji od m-ca czerwca br.,
2) ocena stopnia wykonania planu pracy komisji na bieżący rok,
3) omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 24.09.br.,
4) sprawy bieżące.

W dniu 2 września br. od godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji  Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia będzie kontynuacja tematów w posiedzenia w dniu 2 lipca br. tj:

1)  analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy i oznakowania dróg,
2)  dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw i zaśmiecanie rowów przydrożnych,
3) ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw.

W dniu 25 sierpnia br. o godz.10.30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie omówienie skargi na Dyrektora Szkoły w Jankowie Dolnym złożoną przez mieszkańca wsi Lulkowo.

W dniu 25 sierpnia o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie:
- poziom wykorzystania świetlic wiejskich w 2019 roku,
- wykaz świetlic będących własnością gminy,
- liczba wypożyczeń komercyjnych i niekomercyjnych z podziałem na poszczególne świetlice,
- konieczne remonty do przeprowadzenia z podziałem na poszczególne świetlice.

W dniu 21 sierpnia br. o godz.10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 27.08.br.

 W dniu 21 sierpnia br. o godz.9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Tematyka posiedzenia:
- spotkanie z wicestarostą Anną  Jung, omówienie rozwoju ruchu rowerowego na terenie gminy Gniezno - wykorzystanie środków zewnętrznych, współpraca w Powiatem Gnieźnieńskim,
- omówienie projektów uchwał na sesję

Komisja Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej:

- w dniu 6 lipca br. od godz. 8.00 odbyła się wizytacja świetlic wiejskich;

- w dniu 24 sierpnia br. o godz. 8.00 - tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na sesję w dniu 27.08.br;
- w dniu 31 sierpnia br. od godz. 8.00 odbędzie się objazd szkół gminnych i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego. Komisja będzie również uczestniczyć w otwarciu Gminnego Żłobka w Zdziechowie.

W dniu 14 lipca br. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg,Wniosków i Petycji w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym 

W dniu 3 lipca br. o godz.8.00 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej w Zdziechowie. W programie przewidziane jest obejrzenie warunków lokalowych w bibliotece (istniejącej) konsultacja stanowisk dyrektora szkoły i dyrektor biblioteki. Podjęcie ostatecznej opinii w sprawie zagospodarowania pomieszczeń budynku głównego w Zdziechowie. 

W dniu 2 lipca br.o godz.9.00 rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Przewodnicząca Komisji p.Maria Brykczyńska ustaliła następujący porządek obrad:
1. Analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg i oznakowania - wyjazd w teren
2.Dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw,zaśmiecanie rowów przydrożnych - wyjazd w teren
3.Ocena czystości i bezpieczeństwa placów zabaw - wyjazd w teren (place zabaw we wsiach: Wierzbiczany,Osiniec NIVEA,Kalina,Strzyżewo Smykowe, Lubochnia, Lulkowo, Strzyżewo Paczkowe)

W dniu 24 czerwca br. o godz.13.00 w Urzędzie Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej. Była to kontynuacja posiedzenia z dnia 15 czerwca br..Tematem posiedzenia będzie omówienie pozostałych tematów, z posiedzenia w dniu 15.06. oraz  projekty uchwał na sesję absolutoryjną w dniu 25.06.2020r.

W dniu 19 czerwca br. (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Plan posiedzenia:

1. Analiza wykonania zadań związanych z utrzymaniem i remontem dróg w 2019 r.

2. Realizacja uchwał za 2019 r.

3. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno:

- prowadzone procedury w Urzędzie Gminy w związku z poprawą bezpieczeństwa w gminie,

- analiza zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 26.11.2019 r.

W dniu 18 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenieKomisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Plan posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Gniezno.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno.

W dniu 16 czerwca br. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor 

W dniu 15 czerwca br. o godz.13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, która rozpocznie się wizytacją w Szkole w Zdziechowie. Po powrocie z wizytacji w Zdziechowie do Urzędu Gminy komisja będzie obradowała nad następującymi tematami:

1. Informacja o ile godzin dodatkowych występowali dyrektorzy szkół i na jakie zajęcia.

2. Informacja od dyrektorów dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkoli gminnych, ile złożono wniosków, ile dzieci przyjęto,a ilu dzieciom odmówiono przyjęcia.

3. Przygotowanie przedszkoli do przyjęcia dzieci od września br. co w przypadku obostrzeń sanitarnych?

4. Omówienie pisma Pani Wójt z dnia 30.03.br. w sprawie budowy przedszkola w Jankowie Dolnym

5. Dyskusja po wizytacji w szkole w Zdziechowie.

6. Przebieg konkursu na dyrektora żłobka, kryteria.

 

W dniach 1, 2 i 3 czerwca br. (tj. poniedziałek, wtorek i środa) o godzinie 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia były:

1. Analiza świetlic szkolnych.
2. Analiza wykonania budżetu za 2019 r. – c.d.
3. Zapoznanie się z opinią RIO.
4. Przygotowanie wniosku do RIO.

Uwaga: posiedzenie rozpoczęte dnia 2 czerwca będzie kontynuowane 4 czerwca od godz. 13.00. Posiedzenie dnia 3 czerwca zostało odwołane.

 

28 maja br. (czwartek) o godz.11.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.Tematem obrad będzie:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno
2. Omówienie projektów uchwał na sesję nadzwyczajną w dniu 29.05.br.

28 maja br. (tj. czwartek) o godzinie 11.00  odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Tematem posiedzenia będzie:

1. Informacja o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy w 2019 r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gniezno

W dniu 19 maja br. (tj. wtorek) o godz. 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno. Tematem posiedzenia było omówienie petycji z dnia 6 maja b. dotyczącej działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194A z ulicą Gdańską w Gnieźnie, a także skrzyżowaniu tej drogi z drogą powiatową nr 2213P w Goślinowie, poprzez wydanie uchwały popierającej inicjatywę.

W dniu 13 maja br. (tj. środa) o godz. 13.00 odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno. Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2020 r., tematem posiedzenia były:

1. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniezno w 2019 r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 r.

W dniu 10 marca 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2020 r. tematem posiedzenia będzie analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w 2019 r.

W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (godz. 1200 - Remiza OSP Strzyżewo Smykowe, godz. 1400 -Urząd Gminy)

W dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 1200 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. 

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 1300odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 1200odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 

W dniu 27 grudnia 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1300 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji.   

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 

W dniu 25 listopada 2019 r. o godz. 14.00 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

W dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Sportu i Pomocy Społecznej

W dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej  

W dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

W dniu 28 października 2019 r. o godz. 1230 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej 

W dniu 24 października 2019 r. o godz. 1000 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty

W dniu 21 października 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej

W dniu 26 września 2019r. o godz. 1230 odbędzie się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

W dniu 23 września 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty z dyrektorami placówek oświatowych.     

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 800 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz. 800 Komisji Oświaty dokonała objazdu Szkół gminnych. 

W dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.  

W dniu 09 sierpnia 2019r. o godz. 1100 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.   

W dniu 06 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 800 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty.

W dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 14 czerwca 2019r. o godz.1030 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 12.00 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Gminy. W planie posiedzenia jest wizytacja szkoły w Zdziechowie, ZZO w Lulkowie, terenów inwestycyjnych w Lulkowie iKalinie oraz przystani wodnej w Lubochi. 

W dniu 27 maja 2019 r. o godz. 8.15 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 16 maja 2019 r. o godz. 13.30 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Goślinowie odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, na które zaproszenizostaną opiekunowie świetlic. Tematem posiedzenia będzie dyskusja nt.: Roli opiekunów świetlic wobec zmieniających się warunków ich funkcjonowania.

W dniu 4 kwietnia 2019r. o godz.1300 oraz 5 kwietnia 2019r. o godz.1300 odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno.

W dniu 28 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W dniu 25 marca 2019r. o godz.1400 odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 21 marca 2019r. o godz.1200 odbyło się posiedzenie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 20 marca 2019r. o godz.1300 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej.  

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.930 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1130 odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy. Przedmiotem posiedzenia, które odbędzie się w Zdziechowie będzie przegląd realizowanej w tej miejscowości inwestycji oraz stopień zaawansowania prowadzonych robót.
Plan wyjazdowego posiedzenia:
- 1130 wizyta w starym budynku szkoły
- 1150 przegląd stopnia zaawansowania budowy kompleksu szkolnego
- 1220 wspólne posiedzenie komisji w budynku sali sportowej
- dyskusja z udziałem Wójta, Skarbnika, inspektora nadzoru, pracownika działu inwestycji
- 1330 zakończenie posiedzenia

W dniu 6 lutego 2019r. o godz.1400 odbyło się szkolenie dla Radnych pt."Status prawny Radnego". Szkolenie w ramach składki członkowskiej wnoszonej przez Gminę Gniezno do Stowarzyszenia WOKISS poprowadzi specjalista wyznaczony przez to stowarzyszenie. 

W dniu 24 stycznia 2019r. o godz.1300odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty. 

W dniu 25 stycznia 2019r. o godz.1000 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. 

W dniu 29 stycznia 2019r. o godz.1330 odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

W dniu 18 grudnia 2018r. o godz.1200 odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na 2019 rok.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła