baner1

baner2

baner3

baner4

M.Brykczyńska

Maria Jolanta Brykczyńska
Radna Komitetu Wyborczego "Przyjazna Gmina Gniezno"

 

 Wykształcenie: - wyższe , Uniwersytet Przyrodniczy
 Praca:
- emeryt, organizacje pozarządowe
 Rocznik: -1954
 Stan cywilny: - mężatka
 Zainteresowania: - turystyka rowerowa, brydż, literatura piękna

  Okręg wyborczy Nr 6: - Kalina, Lubochnia, Wierzbiczany
  Kontakt: mariabrykczynska@op.pl;                       tel:693423720
  Dyżury:  kliknij tutaj
  Komisje: Przewodnicząca Komisji Statutowej, Komisja Przewodnicząca Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
  Maria Brykczyńska. Po raz drugi w okręgu nr 6 została wybrana Radną Gminy Gniezno. Od 15 lat mieszkanka Lubochni, matka dwóch synów, babcia trzech wnuczek i jednego wnuka. Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku  zootechnika - Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Pierwszą pracę podjęła w Kombinacie PGR Żydowo na bazie eksportowej owiec w Marysinie, następnie była likwidatorem szkód zwierzęcych w PZU S.A. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 4 na Winiarach w Gnieźnie.
Ukończyła  Studia Podyplomowe „Przyrodnicze podstawy ochrony  i kształtowania środowiska „ na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od lat zajmuje się propagowaniem ekologii i ochrony środowiska. Brała udział w pracach Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Gniezna jako  doradca  (członek spoza Rady).
Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Przez 15 lat pełniła funkcję Prezesa Polskiego Klubu Ekologicznego Koło w Gnieźnie. W 2010 r. powołała Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” w Lubochni,  któremu przewodniczy. Realizowała  międzynarodowe projekty ekologiczne z Białorusią, Litwą i Ukrainą.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła