baner1

baner2

baner3

baner4

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logotypy

Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do trzech zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu dróg gminnych. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w październiku 2023 r.:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Jankowo Dolne na wysokości działki 96/1

Kwota dofinansowania: 34 783,56 zł
Całkowita wartość inwestycji: 43 479,45 zł

Zadanie obejmuje montaż fundamentu prefabrykowanego do słupów sygnalizacyjnych, montaż słupa wraz z wysięgnikiem – ramieniem, montaż kompletnego zestawu solarnego znaku aktywnego D6 (pylon).

2. Przebudowa drogi gminnej nr 287006P w m. Wola Skorzęcka – budowa chodnika działki nr 58,87,86/2

Kwota dofinansowania: 210 686,80 zł
Całkowita wartość inwestycji: 263 358,50 zł

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 287006P w m. Wola Skorzęcka w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami i elementami odwodnienia. Całkowita długość inwestycji to 359,7 m.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica – budowa chodnika

Kwota dofinansowania: 278 964,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 348 705,00 zł

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej nr 287030P zlokalizowanej w m. Wełnica gm. Gniezno w zakresie budowy chodnika. Całkowita długość przebudowywanego odcinka to 0,43km.

Dwie ostatnie inwestycje zostały już zakończone.

 

Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do dwóch zadań polegających na remoncie dróg gminnych. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane w wrześniu 2023 r.:

1. Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287034P - Al. Kasztanowa w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne, gm. Gniezno

Kwota dofinansowania: 333 500,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 667 000,00 zł

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej zlokalizowanej w m. Osiniec i Szczytniki Duchowne na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2214P do drogi gminnej nr 287005P.

2. Remont nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287016P w m. Strzyżewo Smykowe, gm. Gniezno

Kwota dofinansowania: 187 500,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 375 000,00 zł

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej zlokalizowanej w m. Strzyżewo Smykowem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2212P do skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2167P.

 

Gmina Gniezno uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych oraz dróg gminnych na 2024 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lutym 2024 r.:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne - Wierzbiczany, Gmina Gniezno

Kwota dofinansowania: 3 931 178,92 zł
Całkowita wartość inwestycji: 6 551 964,87 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczany na długości ok. 1589 m.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła