baner

informacje_wazne

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Spółdzielnię Łabiszynek, obowiązująca od 06.07.2020 r. 

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez PHU "WODKAN" w Gnieźnie na terene wsi Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo, Krzyszczewo, Zdziechowa, obowiązująca od 12.06.2020 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Spółdzielnię Łabiszynek, obowiązująca od 06.07.2019 r. 

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków PWiK w Gnieźnie, obowiązująca od 11.06.2019 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez PHU "WODKAN" w Gnieźnie na terene wsi Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo, Krzyszczewo, Zdziechowa, obowiązująca od 12.06.2019 r.

Opłaty i zasady wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2019 rok.

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok.  

Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Cena skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018 rok.

Wzory formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2017 rok.

Wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 stycznia 2016 r

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok

Stawki podatku od środków transportu na 2016 rok

Uchwała Nr XII/86/2015 z 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Gniezno wzorów formularzy deklaracji i informacji, w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez PUH "WODKAN" w Gnieźnie

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do Spółdzielni Mieszkaniowej w Łabiszynku

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przaz Spółdzielnię Mieszkaniową w Łabiszynku

Nowy Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego

Fundusz sołecki na 2016 r. - informacja

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła