baner

Opłaty lokalne i taryfy opłat

Ogłoszenie PWiK Sp. z o.o. w sprawie wysokości taryf za wodę i ścieki od dnia 18.03.2022

Decyzja zatwierdzające taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Spółdzielnię Łabiszynek na terenie gminy Gniezno

Uchwała nr XXXI/223/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 rok

Uchwała nr XXXI/224/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Uchwała nr XXXI/225/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Uchwała nr XXI/151/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XXI/149/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina Gniezno

Uchwała nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 26.11.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w klubie „Senior+”

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Spółdzielnię Łabiszynek, obowiązująca od 06.07.2020 r. 

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez PHU "WODKAN" w Gnieźnie na terene wsi Modliszewo, Modliszewko, Napoleonowo, Krzyszczewo, Zdziechowa, obowiązująca od 12.06.2020 r.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez Spółdzielnię Łabiszynek, obowiązująca od 06.07.2019 r. 

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków PWiK w Gnieźnie, obowiązująca od 11.06.2019 r.

Opłaty i zasady wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła