Informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

Czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ważne terminy dotyczące działalności gospodarczej

03.11.2017 - Szkolenia dla Przedsiebiorców z jpk_vat  

 

Aktualne programy

Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła