baner

Adresy punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Firmy odbierające odpady rolnicze (folie, sznurek)

AgroOPC

Piotr Śliski

ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno

e-mail: biuro@agroopc.com

tel. 601 236 867

http://www.agroopc.com/

 

Jopek Recykling

ul. Przemysłowa 12, Fabianów 63-330 Dobrzyca

e-mail: jopek-recykling@wp.pl

tel. 667 429 619 tel. 724 569 561

http://jopek-recykling.pl/

Firmy odbierające opony rolnicze

Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem e-mail: recykl@recykl.pl tel. 612 810 611 https://recykl.pl/

Odbiór opon:

tel. 667 955 563

ZGŁOŚ ODBIÓR OPON:

https://sodo.recykl.pl/

e-mail: opony@recykl.pl

 

KON- WIT Recykling s.c.

ul. Częstochowska 70,

42 -350 Koziegłowy

adres strony www: https://konwit.pl/kontakt/

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła