baner1

baner2

baner3

baner4

Gminny Żłobek w Zdziechowie

rekrutacja

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (plik ZIP) do pobrania

 


 

Gniezno, 1 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

Wyniki rekrutacji rodziców/opiekunów prawnych do projektu pn. Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" RPWP.06.04.01-30-0077/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy; Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Rekrutacja trwała od 8 do 24 czerwca 2020 r. W okresie tym wpłynęły 42 wnioski, z czego od 1 września 2020 r. zakwalifikowało się 30 osób. Pozostałe 12 zostało umieszczonych na liście rezerwowej.

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc w żłobku, planowany II termin naboru od 1 do 15 lipca  2020 r. nie odbędzie się.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w związku z powyższym wnioski wpływające
po 24 czerwca 2020 r. będą umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca
w żłobku brane pod uwagę będą dzieci z listy rezerwowej według przyjętych kryteriów i kolejności zgłoszeń.

 


Drodzy Rodzice,

zachęcamy do skorzystania z oferty pierwszego gminnego żłobka w Gminie Gniezno.

Żłobek mieści się w Zdziechowie w nowym budynku, wyposażony jest w najnowszy sprzęt, pomoce i akcesoria dla najmłodszych dzieci.

Zapewniamy wykwalifikowany zespół opiekunów, troskliwych i lubiących pracę z dziećmi. Żłobek posiada miejsca dla 30 dzieci, w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3. Przez dwa lata, tj. od 01.09.2020 - 31.08.2022 rodzice nie ponoszą żadnych opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku.

Termin naboru: 08.06.2020 - 24.06.2020

Ogłoszenie wyników: 30.06.2020

Kolejny termin naboru zostanie wyznaczony w miarę posiadania wolnych miejsc.

Szczegółowy Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami do pobrania, które niezbędne są w procesie rekrutacji:

 Regulamin rekrutacji

 Karta zgłoszeniowa

 Oświadczenie o zatrudnieniu/deklaracja o powrocie do pracy

 Oświadczenie o zatrudnieniu

 Oświadczenie dotyczące danych dziecka

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz pozostałą wymaganą dokumentacją. 

Nabór kandydatów:

  • żłobek dysponuje 30 miejscami dla dzieci od 20 tygodnia do lat 3,
  • lista rezerwowa chętnych do żłobka pozwoli skorzystać z wolnych miejsc.

Termin naboru wniosków:

  • pierwszy termin naboru:  08.06.2020 - 24.06.2020
  • ogłoszenie wyników: 30.06.2020
  • kolejny termin naboru:  01 - 15 lipca 2020
  • ogłoszenie wyników: 20.07.2020

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Dokumenty rekrutacyjne - Nabór dzieci do Gminnego żłobka w Zdziechowie" w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Gniezno Al. Reymonta 9-11, Gnieznolubpocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, Gniezno (decyduje data wpływu do urzędu).

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji:

  • karta zgłoszeniowa (do pobrania)
  • oświadczenie rodzica o zatrudnieniu / lub deklaracja o powrocie do pracy (do pobrania)
  • oświadczenie rodzica potwierdzające datę urodzenia dziecka (do pobrania)
  • dokumenty wymienione w regulaminie rekrutacji § 3 pkt. 4 ppkt. 2) - w zakresie dotyczącym danego kandydata

Informacje o rekrutacji udzielane są drogą mailową: adres mailowy żłobka: zlobek@urzadgminy.gniezno.pl oraz telefonicznie: (61) 424 - 57-53

 

Gmina Gniezno otwiera gminny żłobek dzięki pozyskaniu pieniędzy pozabudżetowych w łącznej kwocie 2,6 mln zł. Dofinasowanie pochodzi z dwóch źródeł:

Rządowy program „Maluch +" kwota dofinasowania 990 000,00 zł

Wielkopolski Regionalny Program operacyjny na lata 2014-2020, Tytuł projektu: „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" - kwota dofinasowania 1 624 539,88

Pozyskane środki  pozwoliły na powstanie obiektu,  wyposażenie oraz utrzymanie żłobka przez dwa lata tj. od 01.09.2020 - 31.08.2022.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Gminnego Żłobka w Zdziechowie.

Szczegóły dotyczące pracy Gminnego Żłobka w Zdziechowie dostępne są na stronie www.zlobekzdziechowa.idsl.pl

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła