baner1

baner2

baner3

baner4

Obsługa mieszkańców - ewidencja ludności, dowody osobiste

pdf  Wniosek o wydanie dowodu osobistego
pdf  Formularz zgłoszenia pobytu stałego
pdf  Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
pdf  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
 folder  Dodatkowe informacje i formularze związane z obsługą mieszkańców

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła