baner1

baner2

baner3

baner4

Gospodarka przestrzenna i komunalna

pdf

Wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy  lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (formularz obowiązuje od 03.01.2022 r.)

doc Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
doc Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 
doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
doc Wniosek o zmianę dezycji o warunkach zabudowy 
doc Wniosek o podział działki 
doc Wniosek o wydanie zaświadczenia - nadanie numeru porządkowego nieruchomości  
pdf

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
- wniosek do projektu aktu
- uwaga do konsultowanego projektu aktu
- wniosek o zmianę aktu
- wniosek o sporządzenie aktu

doc Wniosek o wydanie opini dotyczącej lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków  
doc Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości  
doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej
doc Wniosek o sporządzenie zmiany studium 

 

 

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła