baner1

baner2

baner3

baner4

Edukacja

doc  Wniosek o stypendium szkolne (socjalne)
pdf  Wniosek o stypendium Wójta Gminy Gniezno (za wybitne osiągnięcia)
pdf  Regulamin przyznawania nagród i stypendiów naukowych
pdf  Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły
pdf  Oświadczenie dotyczące zwrotu kosztów przejazdu ucznia (dziecka) do szkoły
pdf  Wniosek o zakup biletu miesięcznego dla ucznia (dziecka) uczęszczającego do szkoły

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła