baner1

baner2

baner3

baner4

Zewnętrzne źródła finansowania

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno

Cyfrowa Gmina

GRANTY PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Aktywny Senior w Gminie Gniezno

Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno

Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno

Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców

Liderzy Konsultacji Społecznych

Stop Covid-19. Bezpieczne systemyspołeczne w Wielkopolsce.

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Gniezno

Środki pozyskane w latach 2014-2018

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła