baner1

baner2

baner3

baner4

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Przypominamy, że do 28 lutego rolnicy mogą składać w Urzędzie Gminy Gniezno wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione tylko w okresie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r., ewentualnie umowy dzierżaw gruntów, dla których podatnikiem podatku rolnego jest inna osoba oraz informację z ARiMR dotyczącą ilości DJP bydła.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła