baner1

baner2

baner3

baner4

Zwrot podatku akcyzowego - informacja dla rolników

Przypominamy, że do końca sierpnia w Urzędzie Gminy Gniezno producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione:
- w terminie od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r., jako załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 ha użytków rolnych oraz 40 litrów na 1 DJP  bydła;  
- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów na 1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litrów na 1 sztukę świń.

Aktualne formularze znajdują się na stronie Urzędu Gminy Gniezno. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu wniosków, można zwrócić się o pomoc telefonicznie pod nr. 61 426 57 64 albo osobiście w pokoju nr 6.

zdjecie

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła