baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienia o zamiarze wykonywania badań geofizycznych.

 Geofizyka Toruń S.A jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że zamierza od początku lutego 2019 r. rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały do końca maja 2019 r. Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art. 85a znowelizowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - temat "Polowe prace sejsmiczne 20 Września-Witkowo". Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu  mikrodrgań  sejsmicznych, które  generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. W ramach uzgodnień warunków  wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej ustali z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami art.144-152 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126).(pełna treść zawiadomienia - kliknij tutaj)

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła