baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

logoGniezno, dnia 14.02.2022 r.

 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi: Dalki, Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Krzyszczewo, Lulkowo, Ławiczno Dwór i Las, Mnichowo, Modliszewo, Modliszewko, Osiniec, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Gmina Gniezno,  Powiat Gnieźnieński, Woj. Wielkopolskie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.


Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi: Dalki, Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Krzyszczewo, Lulkowo, Ławiczno Dwór i Las, Mnichowo, Modliszewo, Modliszewko, Osiniec, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Gmina Gniezno, Powiat Gnieźnieński,
Woj. Wielkopolskie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r. w terminie od dnia 16.02.2022 r. do dnia 19.04.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, pokój nr 6, parter, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 800 do 1600, natomiast od wtorku do piątku od 700 do 1500 .

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2022 r.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła