baner1

baner2

baner3

baner4

Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną

Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PKN Orlen S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w tym na terenie Gminy Gniezno, powiatu mogileńskiego i żnińskiego planuje rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które będą trwały od LUTEGO - LIPCA 2023 roku. Badania sejsmiczne zaprojektowane zostały na podstwie koncesji poszukiwawczej: 01/2023, z dnia 28 kwietnia 2003 r. wydanej przez Ministerstwo Środowiska i wykonywane będą zgodnie z warunkami w nich określonymi oraz w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane w trybie art.85a znowelizowanej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Celem planowanych prac geologicznych jest określenie możlwości obrazowania struktur solnych metodą sejsmiczną na przykładzie struktury solnej Mogilna (Projekt Badawczy): "Polowe prace sejsmiczne 3D Mogilno". Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych oraz częściowo w miejscach w których użycie pojazdów będzie niemożliwe przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury pomiarowej połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. Dodatkowo zostaną odwiercone otwory o głębokośći 80 m dla wykonania pomiarów stref małych prędkości. Wyżej opisane badania są nieszkodliwe dla osób i zwierząt. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. tj, poz. 2126)

mapka

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła