baner1

baner2

baner3

baner4

Zaproszenie na spotkanie on-line dotyczące zagospodarowania wodą na terenach rolniczych

wodr

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy współudziale firmy ORTUS zaprasza na spotkanie on-line dnia 01.09.2021 dotyczące LPW, czyli Lokalnego Partnerstwa ds. Wody, które ma na celu przedstawienie zakresu działań i stworzenia sieci kontaktów pomiędzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Działania te mają prowadzić do poprawy efektywności zarządzania wodą na obszarach wiejskich. Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość przedstawienia swoich konkretnych problemów związanych z gospodarką wodną.

Zainteresowanych spotkaniem proszę o kontakt z osobą koordynującą Kingą Fortuniak na adres mail: kinga.fortuniak@wodr.poznan.pl, celem potwierdzenia chęci wzięcia udziału w spotkaniu, aby w póżniejszym terminie otrzymać link do spotkania.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła