baner1

baner2

baner3

baner4

Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Gniezno IX kadencji

herb

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Gniezno IX kadencji odbędzie się dnia 6 maja 2024 r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Gniezno.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania nowo wybranych Radnych poprzedzone wręczeniem Radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Uchwalenie dalszego porządku obrad.
8. Zakończenie sesji Rady.

Sekretarz Gminy Gniezno
(-) Hanna Wrzaskowska

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła