baner1

baner2

baner3

baner4

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030

zit

Szanowni Państwo,

na podstawie uchwały nr 2023-03-001 Walnego Zebrania Członków z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZIT Gniezno, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[1] Zarząd Stowarzyszenia ZIT Gniezno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030”.

Konsultacje mają na celu pozyskanie opinii, uwag i sugestii zmian do projektu Strategii, zarówno od naszych mieszkańców, jak i sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów, organizacji społecznych, przedsiębiorstw. Zależy nam na tym, aby docelowy dokument uwzględniał potrzeby wszystkich kluczowych interesariuszy.

Dokument powstał m.in. w oparciu o prace Grupy Roboczej, angażującej przedstawicieli wszystkich samorządów wchodzących w skład Partnerstw oraz ekspertów ZMP. Czerpie on też z wyników badań ankietowych, które realizowaliśmy z Państwa udziałem.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 4 września 2023 r. do dnia 9 października 2023 r. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać na załączonym formularzu na adres e-mail Stowarzyszenia: info@zit-gniezno.eu

Oprócz tego odbędą się stacjonarne spotkania konsultacyjne -  we wtorek 19.09.2023 r., o godz. 16.00 w budynku Stolicy eXperymentu, ul. Słowackiego 45/47, Gniezno (dla mieszkańców miasta Gniezna i sąsiadujących gmin Gniezno i Czerniejewo).

W terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji sporządzone zostanie i upublicznione na stronie internetowej Stowarzyszenia, sprawozdanie podsumowujące przebieg i wyniki konsultacji społecznych.

Państwa głos będzie ważny w naszej debacie o przyszłości naszych lokalnych samorządów, ale także całego partnerstwa. Dzięki zebranym opiniom możemy lepiej dostosować nasze działania realizowane lokalnie do realnych potrzeb mieszkańców.

Więcej o naszych wspólnych działaniach: https://bit.ly/CWDPlus

Strategia ZIT Gniezno do konsultacji
Konsultacje – formularz uwag
Załącznik do strategii nr 1 – Fiszki ZIT do konsultacji
Załącznik do strategii nr 2 – Lista projektów poza ZIT do konsultacji

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła