baner1

baner2

baner3

baner4

Zamieszkaj w Gminie Gniezno!

Nieruchomości położone w Jankowie Dolnym zlokalizowane są w malowniczej części tej miejscowości w bliskim sąsiedztwie Jeziora Jankowskiego oraz Jeziora Wierzbiczańskiego. W Jankowie Dolnym znajduje się szkoła podstawowa wraz z halą sportową, a w ciągu dwóch najbliższych lat obok szkoły zbudowany zostanie nowy budynek przedszkola. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami o nieuciążliwym charakterze. Większość nieruchomości posiada dogodny kształt prostokąta, a wielkości działek mają powierzchnię od 840 m² do 2150 m² Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i gazową.

http://urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/zasoby/files/przetargi_pdf/2020/6-jd-2020.pdf

Działki położone w Osińcu, zwanym też sypialnią Gniezna ze względu na bliskie sąsiedztwo miasta oraz dogodne połączenie komunikacyjne z jego centrum, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni krajobrazowej. Wszystkie nieruchomości posiadają dogodny kształt prostokąta, a wielkości działek mają powierzchnię od 918 m 2 do 1782 m 2. Lokalizacja nieruchomości w sąsiedztwie Lasu Jelonek stwarza wiele możliwości do aktywnej formy wypoczynku dla mieszkańców. Teren uzbrojony jest w sieć elektroenergetyczną, a w zadaniach inwestycyjnych Gminy Gniezno przewidzianych do realizacji na rok 2020 jest budowa na tym terenie sieci wodociągowej. Zachęcamy do zakupu działki w naszej gminie

http://urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/zasoby/files/przetargi_pdf/2020/6-osiniec-2020.pdf

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła