baner

XXVI Sesja Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, dnia 18 czerwca 2020 r.

 

Informacja

o XXVI Sesji Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020r. o godz.13.00. w Urzędzie Gminy Gniezno przy Al. Reymonta 9-11

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski  radnych do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XXIV i z XXV sesji Rady.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Gniezno oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gniezno.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniezno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za 2019rok.   

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy Gniezno absolutorium z tytułu  

wykonania budżetu za 2019r.

11. Podjęcie uchwał  w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno

c) nadania nazwy ulicy we wsi Szczytniki Duchowne

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Najbliższa sesja która planowana jest w Urzędzie Gminy Gniezno w dniu 25 czerwca br. o godz.13.00 odbędzie się bez udziału mieszkańców. Sytuacja ta spowodowana jest zagrożeniem epidemiologicznym. Osoby chcące zadać pytanie w punkcie "wolne wnioski i informacje" proszone są o przysłanie pytania do dnia 24 czerwca br. na adres mailowy m.szyda@ug.gniezno.internetdsl.pl. lub o skontaktowanie się z radnym ze swojego okręgu.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła