baner1

baner2

baner3

baner4

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 11 marca 2020 r.

Informacja o XXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Wójta Gminy Gniezno zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 14.20 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w postaci domków letniskowych położonych na terenie Gminy Gniezno.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia powyższych uchwał.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki

 

Wniosek

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła