baner1

baner2

baner3

baner4

XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Gniezno

 Gniezno, 29 listopada 2019 r.

 

Informacja

o XVIII Sesji Rady Gminy Gniezno

 

        Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506ze zm.) zwołuję XVIII Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Gniezno, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy przy al. Reymonta 9-11 w Gnieźnie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019r.

c) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok   od nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gniezno.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła