baner1

baner2

baner3

baner4

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie Gminy Gniezno

Wypełniając obowiązek pomocy obywatelowi, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Gminy Gniezno wznawia z dniem 25.05.2020 r. bezpośrednią obsługę klientów z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1. Przyjmowanie spraw odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku urzędu.

2. Wszystkich klientów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, w szczególności noszenie maseczek i dezynfekcja rąk.

3. Dezynfekcję rąk należy przeprowadzić po wejściu na teren budynku, korzystając ze środków dezynfekcyjnych w urzędzie.

4. W przypadku konieczności załatwienia sprawy na miejscu, wymagane jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie się z obsługą właściwego referatu.

5. Każdy klient przyjmowany będzie przez pracownika przy głównych drzwiach urzędu, a po zakończeniu spotkania ponownie do nich odprowadzony.

 

6. Zachęcamy klientów do kontaktu z poszczególnymi komórkami urzędu poprzez pocztę elektroniczną i telefonicznie.

 

Wnioski  do Urzędu można:

  1. Wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno lub e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
  2. Złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP
  3. Wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się  przy wejściu do budynku Urzędu Gminy.


Dane kontaktowe Urzędu Gminy Gniezno:
e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Fax: 61 424 57 51


Telefony

Biuro Obsługi Klienta: 513 032 137

Sekretariat Wójta: 61 424 57 50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 61 424 57 67, 61 424 57 70

Gminne Centrum Usług Wspólnych: 61 424 57 69

Ewidencja ludności, dowody osobiste i działalność gospodarcza: 61 424 57 60

Referat Podatków i Opłat Lokalnych: 61 424 57 64 (podatki), 61 424 57 62 (odpady komunalne)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych: 61 424 57 66

Zamówienia publiczne: 61 424 57 53

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 61 424 57 56

Referat Gospodarki i Rozwoju: 61 424 57 57

Utrzymanie dróg gminnych: 798 904 468

Księgowość: 61 424 57 61

Sekretarz Gminy: 61 424 57 65

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła