baner1

baner2

baner3

baner4

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Informujemy, że od 17 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędy Gminy Gniezno dostępny wyłożono do wglądu spis uprawnionych do głosowania w trybie art. 28 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych. Spis dostępny jest w godzinach pracy urzędu w poniedziałki od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w Biurze Rady Gminy, pokój nr 8 (parter).

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła