baner1

baner2

baner3

baner4

WIELKOPOLSKIE FORA ROLNICZE - XV edycja

logo

WIELKOPOLSKIE FORA ROLNICZE
XV edycja
pod patronatem Wicepremiera i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

Serdecznie zapraszamydo udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATÓW GNIEŹNIEŃSKIEGO I WRZESIŃSKIEGO
które odbędzie się 25 lutego 2022 r. o godz. 10.00

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

 • Krajowy Plan Strategiczny i wymogi związane z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu,
 • problematyka chorób zakaźnych i bioasekuracja w gospodarstwach rolnych,
 • gospodarska łowiecka i współpraca z kołami łowieckimi,
 • działania uruchamiane przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • wyniki doświadczeń i zalecenia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i plany rozdysponowania nieruchomości z Zasobu Skarbu Państwa na 2022 rok,
 • współpraca ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych,
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi,
 • ubezpieczenia wzajemne, jako forma samoorganizacji rolników w ograniczaniu ryzyka działalności,
 • instrumenty finansowania rolnictwa i ekonomika rolnictwa,
 • omówienie bieżących spraw, dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Do zaproponowanej tematyki mogą dochodzić kwestie lokalne, które wynikają ze specyfiki rolnictwa danego subregionu, produkcji czy też podmiotów, z którymi rolnicy współpracują. Oprócz wysłuchania prelekcji specjalistów, będzie można wziąć udział w dyskusji i zadać pytania prelegentom.

Do współpracy przy organizacji forów zapraszamy instytucje, które na co dzień pracują na rzecz rolnictwa, w tym: UMWW, wielkopolskie oddziały ARiMR, KOWR, KRUS, WIW, WIORiN, COBORU, CDR O/Poznań, WODR w Poznaniu, PZŁ, związki branżowe, uczelnie, szkoły rolnicze i inne.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, fora będą przeprowadzone w formie zdalnej. Udział w webinarium będzie możliwy po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia i rejestracji na stronie internetowej www.wir.org.pl. W celu rejestracji do dnia 23.02. br. należy przekazać imię nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

W imieniu organizatorów:

Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Wrześni Andrzej Waszak
Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie Zbigniew Stajkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Kontakt do organizatora:

Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Gnieźnie - telefon: 537-870-790, e-mail: wirgni@wir.org.pl
Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Wrześni - telefon: 537-87-790, e-mail: wirwrze@wir.org.pl

Partnerzy projektu:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

Patronat medialny: Top Agrar Polska, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Gospodarz.pl, Siewca Wielkopolski

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła