baner1

baner2

baner3

baner4

Ważna informacja dotycząca gromadzenia odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów. Właścicieli nieruchomości, na których nie są segregowane odpady komunalne, prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Gniezno w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmianę sposobu ich gromadzenia na selektywny. Wybór metody selektywnej spowoduje zmniejszenie wysokości opłat.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła