baner

Test syren alarmowych w rocznicę Powstania Warszawskiego

01 sierpnia 2023r. o godz. 1700 zostanie przeprowadzony gminny trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, który będzie jednocześnie stanowił upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający jedną minutę, oznaczający odwołanie alarmu.

Na terenie Gminy Gniezno procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Trening systemu wykrywania i alarmowania  jest jednocześnie testem zasięgu słyszalności syren alarmowych na terenie naszej gminy. Trening sprawności syren alarmowych zostanie przeprowadzony na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

W celu podkreślenia rangi wydarzenia, Wójt Gminy Gniezno zachęca do wywieszenia flag państwowych.

flaga

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła