baner1

baner2

baner3

baner4

Szkolenie przed naborem wniosków nr 6/G/2021 LGD "Trakt Piastów"

prow

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie Grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów" zaprasza na bezpłatne szkolenie
przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

SZKOLENIE ON-LINE ODBĘDZIE SIĘ 15-10-2021, GODZ. 10.00

Przedmiotem spotkania jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR, lokalnych kryteriach wyboru, prezentacja formularza wniosku o powierzenie grantu oraz jego rozliczenie, celem zwiększenia szans uzyskania dofinansowania oraz poprawności składanych wniosków wraz z załącznikami.

PROSIMY O ZGŁASZANIE SWOJEGO UDZIAŁU DROGĄ E-MAILOWĄ DO DNIA 14.10.2021 R., NA ADRES: k.jakubowska@lgdtraktpiastow.pl
NALEŻY PODAĆ DANE KONTAKTOWE (imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail). NA PODANY ADRES E-MAIL PRZESŁANY ZOSTANIE LINK UMOŻLIWIAJĄCY WZIĘCIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła