baner1

baner2

baner3

baner4

Świąteczne okno bożonarodzeniowe

okno w moim domu

REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

„ŚWIĄTECZNE OKNO  BOŻONARODZENIOWE”

1. Gmina Gniezno i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie organizują konkurs bożonarodzeniowy pn. „Świąteczne okno bożonarodzeniowe”
2. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Gniezno .
3. Inicjatorami i koordynatorami merytorycznymi konkursu są : Izabela Pankowska oraz Magdalena Woźniak,  Szkoła Podstawowa w Zdziechowie.
4. Ogłoszenie konkursu : 7 grudnia 2020 roku.
5. Termin zgłaszania prac : 18 grudnia 2020 roku do godz.10.00.
6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Gniezno oraz uczęszczających do szkół gminnych i poza gminnych
7. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież do 14 roku życia.
8. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

a)     dzieci do 6 lat

b)     dzieci od 7-10 roku życia

c)     dzieci i młodzież od 11- 14 roku życia

9. Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznej dekoracji okna swojego domu. Dekoracja ma być własną pomysłowością zrobioną możliwe samodzielnie wykonanymi ozdobami. Dopuszcza się wykorzystanie do dekoracji gotowych materiałów i ozdób. Liczy się kreatywność i inwencja.

10. Do wspólnej zabawy zapraszamy rodzeństwo i rodziców.

11. Rozmiar dekoracji jest warunkowany jedynie formatem dekorowanego okna.

12. Prace konkursowe prosimy wysyłać na adres email akcjaokno@gmail.com

13. W załączniku wysłanym na adres mailowy, należy załączyć:

a)     zdjęcie ozdobionego świątecznego okna,

b)     podpisana klauzula RODO przez rodzica/opiekuna uczestnika konkursu.

c)     dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy

d)     zgoda na publikację wizerunku w mediach oraz portalach społecznościowych Gminy Gniezno, podpisaną przez rodzica/opiekuna uczestnika konkursu,

14. W załączniku wysłanym na adres mailowy, można załączyć:

a)     zdjęcie uczestnika przy wykonanym ozdobionym oknie

b)     zgoda na publikację wizerunku w mediach oraz portalach społecznościowych Gminy Gniezno, podpisaną przez rodzica/opiekuna uczestnika konkursu,

15. Oceny prac dla każdej kategorii wiekowej osobno  dokona komisja powołana przez   Wójta Gminy Gniezno składająca  się z przedstawicieli organizatorów konkursu.

16. Komisja konkursowa oceni prace  z uwzględnieniem kryteriów:

a)     pomysłowość i oryginalność,

b)     dobór materiałów,

c)     estetyka wykonania,

d)     stopień trudności,

e)     dekoracyjność i kolorystyka,

f)       ogólny wyraz plastyczny,

17. W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Przewidywane są  nagrody wyróżnienia.

18. Koordynator konkursu: Martyna Zasada Gmina Gniezno, promocja i organizacja konkursu kontakt telefoniczny 798 904 476.

19. Ogłoszenie wyników 21 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 na stronie internetowej oraz Facebooku Gminy Gniezno.

 

Poniżej gotowa klauzula RODO do skopiowania i podpisania:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, przekazanych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm”

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła