baner1

baner2

baner3

baner4

Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

wrk

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.
 
Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/

Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania.
 
Program spotkania:
1. Powitanie i otwarcie spotkania
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący krajowej RDPP ze strony pozarządowej
– Waldemar Weihs, Członek Zarządu WRZOS,
– Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
– Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
– Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu
– Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
– Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta
 
2. Panel dyskusyjny: Jak radzić sobie w czasach kryzysu i mądrze wspierać organizacje pozarządowe i aktywność społeczną?
– Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
– Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
– Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu, Prezes Fundacji Animacja
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
 
3. Jak działa krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na rzecz polepszenia sytuacji organizacji pozarządowych? Kompetencje, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy RDPP – co to da organizacjom?
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
– Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
– Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 
4. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
Udział organizacji w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
– dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
– Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
– Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
– Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
 
5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – planowane zmiany.
– Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach
 
6. Nie takie straszne RODO.
– Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 
Moderatorzy:
– Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
– Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
 
Organizatorzy wydarzenia:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:
• Radą Działalności Pożytku Publicznego,
• Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
• Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
• Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
• Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,
Partnerzy regionalni:
• Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
• Wielkopolska Sieć Wolontariatu
• Fundacja FaniMani
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła