baner1

baner2

baner3

baner4

Rozpoczęła się przebudowa ul. Jóźwiaka w Goślinowie

14. października rozpoczęły się prace drogowe związane z przebudową ul. Jóźwiaka w Goślinowie.  Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 158,50m. Głównym celem jest poprawa stanu technicznego istniejącej nawierzchni, zapewnienie bezpiecznej komunikacji i prawidłowe zagospodarowanie wód opadowych. Jezdnia wykonana zostanie z kostki betonowej. Zakończenie prac planowane jest do 15 listopada br. Wykonawcą jest Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Całkowita wartość inwestycji realizowanej ze środków budżetu gminy to 148 775,45 zł.

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła