baner1

baner2

baner3

baner4

Przypominamy o zmianie numeru indywidualnych kont bankowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe numery
indywidualnych kont bankowych dla opłat za gospodarowanie odpadami
.

Bieżące i zaległe opłaty należy uiszczać na konto PKO BP podane
w zawiadomieniu dostarczonym w grudniu 2022 roku.

Opłaty na dotychczasowe konto w Banku Spółdzielczym
w Gnieźnie nie będą przyjmowane!

 

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła