baner1

baner2

baner3

baner4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Jankowie Dolnym

Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne: 

Lp.
Nr geodez. działki
Powierzchnia
w m2
Nr KW
Cena netto
Wadium
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Obciążenie nieruchomości
1.
543/86
932
PO1G/00079151/2
 
57 237,00
5 723,70
 
 
Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
 
 
 
 
Bez obciążeń
 
2.
543/87
978
65 373,00
6 537,30
3.
543/88
978
65 373,00
6 537,30
4.
543/89
975
61 551,00
6 155,10
5.
543/90
974
65 105,00
6 510,50
6.
543/91
970
64 838,00
6 483,80
7.
543/92
970
64 838,00
6 483,80
8.
543/93
970
54 031,00
 5 403,10
9.
543/94
929
55 198,00
 5 519,80
10.
543/95
929
62 763,00
6 276,30
11.
543/96
928
62 696,00
6 269,60
12.
543/97
928
62 425,00
6 242,50
13.
543/98
924
62 628,00
6 262,80
14.
543/99
927
62 628,00
6 262,80
15.
543/100
927
62 628,00
6 262,80
16.
543/101
927
62 628,00
6 262,80
17.
543/102
927
62 628,00
6 262,80
18.
543/103
927
62 628,00
6 262,80
19.
543/104
927
62 628,00
6 262,80
20.
543/105
927
62 628,00
6 262,80
21.
543/106
951
54 635,00
5 463,50
22.
543/107
1 899
117 643,00
11 764,30
23.
543/108
924
56 216,00
5 621,60
24.
543/109
924
62 425,00
6 242,50
25.
543/110
924
62 425,00
6 242,50
26.
543/111
925
62 493,00
6 249,30
27.
543/112
925
62 493,00
6 249,30
28.
543/113
925
62 493,00
6 249,30
29.
543/114
925
62 493,00
6 249,30
30.
543/115
925
62 493,00
6 249,30
31.
543/116
925
62 493,00
6 249,30
32.
543/117
925
62 493,00
6 249,30
33.
543/118
925
62 493,00
6 249,30
34.
543/119
925
62 493,00
6 249,30
35.
543/120
960
64 858,00
6 485,80
36.
543/121
961
64 236,00
6 423,60
37.
543/122
954
35 427,00
3 542,70
38.
543/123
978
72 636,00
7 263,60
39.
543/124
976
72 488,00
7 248,80
40.
543/125
979
70 529,00
7 052,90
41.
543/126
980
70 601,00
7 060,10
42.
543/127
980
70 601,00
7 060,10
43.
543/128
979
70 529,00
7 052,90
44.
543/129
979
72 710,00
7 271,00
45.
543/64
1 403
82 076,00
8 207,60
46.
543/31
1 532
 
PO1G/00079151/2
 
97 849,00
9 784,90
 
 
Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
z usługami
 
 
 
 
Bez obciążeń
 
47.
543/32
1 270
81 115,00
8 111,50
48.
543/33
1 270
81 115,00
8 111,50
49.
543/34
1 270
81 115,00
8 111,50
50.
543/35
1 271
81 179,00
8 117,90
51.
543/36
1 448
88 965,00
8 896,50
52.
543/37
2 133
136 235,00
13 623,50
53.
543/38
1 505
96 124,00
9 612,40
54.
543/39
1 517
96 981,00
9 698,10
55.
543/40
1 530
97 721,00
9 772,10
56.
543/41
1 543
98 551,00
9 855,10
   57.
543/42
2 150
137 321,00
13 732,10

 

Do wylicytowanej ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r., o godz. 10.00, sala nr 13 w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11. Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Wadium należy wpłacić do dnia 23 maja 2023 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno PKO BP O/Gniezno 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty umowy notarialnej oraz wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca. Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57 lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

logo

mapa

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła