baner1

baner2

baner3

baner4

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  miejscowości  Jankowo Dolne:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Obciążenie nieruchomości

 

1.

543/1

1.140

PO1G/00079151/2

54.663,00

5.466,30

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

Bez obciążeń

2.

543/2

840

42.420,00

4.242,00

3.

543/3

851

40.806,00

4.080,60

4.

543/4

881

42.244,00

4.224,40

5.

543/17

1.128

56.964,00

5.696,40

6.

543/18

1.346

65.900,00

6.590,00

7.

543/19

1.098

53.758,00

5.375,80

8.

543/20

950

47.975,00

4.797,50

9.

543/21

950

47.975,00

4.797,50

10.

543/22

950

47.975,00

4.797,50

11.

543/23

950

47.975,00

4.797,50

12.

543/25

950

47.975,00

4.797,50

13.

543/26

950

47.975,00

4.797,50

14.

543/27

951

48.026,00

4.802,60

15.

543/28

950

47.975,00

4.797,50

16.

543/29

963

48.632,00

4.863,20

17.

543/30

1.193

58.409,00

5.840,90

18.

543/31

1.532

PO1G/00079151/2

84.352,00

8.435,20

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  z  usługami

 Bez obciążeń

19.

543/32

1.270

69.926,00

6.992,60

20.

543/33

1.270

69.926,00

6.992,60

21.

543/34

1.270

69.926,00

6.992,60

22.

543/35

1.271

69.981,00

6.998,10

23.

543/36

1.448

76.802,00

7.680,20

24.

543/37

2.133

117.443,00

11.744,30

25.

543/38

1.505

82.865,00

8.286,50

26.

543/39

1.517

83.526,00

8.352,60

27.

543/40

1.530

84.242,00

8.424,20

28.

543/41

1.543

84.958,00

8.495,80

29.

543/42

2.150

118.379,00

11.837,90

30.

543/43

1.649

91.651,00

9.165,10

31.

543/44

1.349

77.190,00

7.719,00

32.

543/45

1.338

76.560,00

7.656,00

33.

543/46

1.151

PO1G/00079151/2

63.098,00

6.309,80

Działki przeznaczone pod  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej

Bez obciążeń

34.

543/47

1.070

58.657,00

5.865,70

35.

543/50

1.000

53.810,00

5.381,00

36.

543/52

1.012

55.478,00

5.547,80

37.

543/53

990

54.272,00

5.427,20

38.

543/54

1.081

55.834,00

5.583,40

39.

543/56

1.002

52.765,00

5.276,50

40.

543/57

1.184

62.349,00

6.234,90

41.

543/58

1.172

61.718,00

6.171,80

42.

543/59

1.127

55.178,00

5.517,80

43.

543/63

846

41.420,00

4.142,00

44.

543/64

1.403

68.691,00

6.869,10

45.

543/65

977

47.834,00

4.783,40

46.

543/67

972

49.086,00

4.908,60

47.

543/68

972

49.086,00

4.908,60

48.

543/69

972

49.086,00

4.908,60

49.

543/70

972

49.086,00

4.908,60

50.

543/71

886

44.273,00

4.427,30

51.

543/72

888

43.947,00

4.394,70

52.

543/73

1.456

76.773,00

7.677,30

53.

543/74

1.429

75.251,00

7.525,10

54.

543/75

1.069

56.294,00

5.629,40

55.

543/77

1.088

56.195,00

5.619,50

Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  21  maja  2021 r., o godz. 1000,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  5.03.2021  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  18  maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty umowy notarialnej  oraz  wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57  lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno pok. nr 19.

jankowo_dolne

 

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła