baner1

baner2

baner3

baner4

Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych - działki rolne w m. Lulkowo i Kalina

Wójt Gminy Gniezno

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony  na  wydzierżawienie  kompleksu  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  miejscowościach:

 1.  Kompleks działek rolnych nr 205/1 (9,5000 ha), KW PO1G/00045507/6; 205/2 (2,9794 ha), KW PO1G/00028857/9; 205/3 (12,9827 ha),  PO1G/00028857/9; arkusz mapy 1, obręb Lulkowo o łącznej powierzchni 25,4621 ha, w tym: RV – 22,9371 ha, RVI – 1,9300 ha, N – 0,5950 ha oraz działka  nr 12/4 (5,5230 ha), PO1G/00043116/4; arkusz mapy 1, obręb Kalina o łącznej powierzchni 5,5230 ha,  w tym RV – 1,3401 ha, RVI – 4,1829 ha.

Cena  wywoławcza  dzierżawy  rocznej  za cały kompleks działek wynosi  16.286,67  zł,  wadium  wynosi  3.257,33  zł,  tj.  20%  ceny  wywoławczej.

Przetarg odbędzie się dnia 19  lutego  2021 r. o godzinie 10.00, sala nr 13, w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al.  Reymonta  9-11.

Postąpienie  nie  może  wynosić  mniej  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.

Stawkę czynszu za wydzierżawienie nieruchomości podwyższa się o średnio roczny wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez  Prezesa GUS za rok poprzedni. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest jednorazowo w terminie III raty podatku gruntowego za dany rok.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Gniezno w PKO BP O/Gniezno 45 1020 4115 0000 9002 0004 2333 do  dnia  17  lutego  2021 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończonym przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424-57-57 lub w siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,
pok. nr 19.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła