baner1

baner2

baner3

baner4

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Osiniec i Lulkowo

Wójt Gminy Gniezno
ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości   położonej  w  miejscowości  Osiniec:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

 

1.

59/1

300

PO1G/00044364/4

50.581,50

5.058,15

Działka w Studium przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej – symbol planu „M”. zabudowana budynkiem mieszkalnym po pożarze.

Na powyższej działce znajduje się budynek mieszkalny po spaleniu.

Bez obciążeń

 Przetarg odbędzie się  w  dniu  12  marca  2021 r., o godz. 1030,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin poprzedniego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczony był na dzień 11 grudnia 2020 r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  10 marca 2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

osiniec

 

 

III  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej
w  miejscowości  Lulkowo:

Lp.

Nr geodez. działki

Powierzchnia
w m2

Nr KW

Cena netto

Wadium

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Obciążenie nieruchomości

 

1.

88/1

50.206

PO1G/00086468/9

235.396,00

23.539,60

Działka w Studium przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej – symbol planu „M”.

Bez obciążeń

 Do  wylicytowanej  ceny  doliczony  będzie  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

Przetarg odbędzie się  w  dniu  12  marca  2021 r., o godz. 1000,  sala nr 13  w  siedzibie Urzędu Gminy Gniezno,  al. Reymonta 9-11.

Postąpienie pierwsze o 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej; wadium może  być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Na potwierdzeniu wpłaty wadium należy podać nr działki i miejscowość, w której położona jest działka oraz podać pełny adres zamieszkania osoby przystępującej do przetargu.

Termin  poprzedniego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  ww.  działki  wyznaczony  był  na  dzień  06.11.2020  r.

Wadium należy wpłacić  do  dnia  10  marca  2021 r. na konto Urzędu Gminy Gniezno  PKO BP O/Gniezno  45 1020 4115 0000 9002 0004 2333.

lulkowo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła