baner1

baner2

baner3

baner4

Program "Czyste Powietrze"

 Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego pieca zasilanego paliwem stałym (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródło ciepła. Dofinansowany będzie zakup m.in. źródeł zasilanych:
- gazem ziemnym lub LPG, olejem opałowym, elektrycznością (w tym pompy ciepła), biomasą lub węglem.
Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku. Poza montażem źródeł ciepła, w ramach Programu, możliwe jest także pozyskanie dofinansowania na działania termomodernizacyjne w tym m.in. na:
- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,
- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),
- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).
Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. Więcej informacji

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła