baner1

baner2

baner3

baner4

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Gniezno zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, którą Urząd Gminy Gniezno rozpowszechni wśród zainteresowanych właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Można ją również pobrać tutaj.

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 9 grudnia 2022 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Gniezno w biurze podawczym, bądź przesłać na adres e - mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniezno - pokój nr 9 lub pod nr telefonu 61 424 57 66.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Gniezno złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

Do kogo kierowany jest program?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny (wyodrębniona księga wieczysta) wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
- podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
-  najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
- zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
- podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Wstępna deklaracja – do pobrania

baner

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła