baner1

baner2

baner3

baner4

Plan rozbudowy drogi gminnej Krzyszczewo - Pyszczyn

Szanowni Państwo,

informujemy o planie rozbudowy drogi gminnej Krzyszczewo - Pyszczyn (Od DP nr 2149P do wiaduktu z drogą krajową S5) o łącznej długości 2,79 km.

Inwestycja dotyczy dwóch dróg gminnych:

Od DP nr 2149P km 0+000 do 1+965 droga nr 287047P

1+965 – 2+791 i dalej droga nr 287001P

Prosimy o zapoznanie się z przebiegiem przebudowywanej drogi szczególnie osób zamieszkałych w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Inwestycja będzie wymagała podziału nieruchomości oraz wykupu działek pod poszerzenie pasa drogowego niezbędnego do umieszczenia wszystkich urządzeń i elementów służących drodze.

Część I (pdf)       Część II (pdf)      Część III (pdf)       Część IV (pdf)

Krzyszczewo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła