baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

OPPOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GNIEZNO

Ogłaszam: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

KONKURS: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci w Gminie Gniezno"
Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno w 2022 z zakresu upowszechniana kultury fizycznej i sportu
I. Opis zadania:
A. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci.
organizacja regularnych zajęć sportowych dla dzieci w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów uczęszczających do Gminnych Szkól Podstawowych, przy wykorzystaniu zasobów infrastruktury szkolnej.
- zadania przeznaczone są do realizacji w terminie od 07.03.2022 – 30.06.2022.
- Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kosztorysie realizacji zadania publicznego o maksymalnie 20 %
B. Ogólna kwota dotacji: 40 000,00 zł brutto
C. Minimalny wkład własny: 10 %
D. Zlecenie realizacji zadnia publicznego będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie ich realizacji.
E . Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez Dotowanego nie mniej niż 10% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego osobowego bądź rzeczowego, z tym że wartość jednej godziny pracy nie może nie może przekroczyć 25 zł brutto

Pełna treść ogłoszenia:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

Formularz oferty                  Oświadczenie do oferty

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła