baner

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno - ścieżki nordic walking

Na podstawie art. 7 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), oraz z art. 11,art. 13 i art. 14 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057) oraz Uchwały nr XXXI/227/2020 z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Ogłaszam:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych.
KONKURS: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia"

Cel konkursu: Utworzenie ścieżek do spacerów Nordic walking w Gminie Gniezno przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych do rozwoju turystyki zgodnie z zasadami zrównoważone go rozwoju. Podniesienie jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym rozwoju i promocji oferty turystycznej Gminy Gniezno oraz wzniecenie aktywizacji mieszkańców Gminy Gniezno.

Dokumentacja konkursowa:

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia"

Formularz oferty

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła