baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2024 r.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku  dla dzieci i młodzieży w 2024 r w ramach półkolonii, połączonychz realizacją programu profilaktycznego i terapeutycznego.

Celem zadania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z gminy Gniezno dostępu do wypoczynku w ramach półkolonii letnich  połączonych z realizacją programu profilaktycznego i terapeutycznego w 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia (do pobrania)

Formularz ofertowy (do pobrania)

Wzór sprawozdania (do pobrania)

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła