baner1

baner2

baner3

baner4

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

Wójt Gminy Gniezno ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dla  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: Działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie Działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno.

Szczegóły dotyczące konkursu (do pobrania)

Wzór formularza oferty

logo

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła